AVÍS LEGAL

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

 

Marca comercial:
Wok Music Management

 

Domicili social:
Avinguda Mare de Déu de Montserrat 109

 08024 Barcelona
 
 Correo electrònic:
info@wokmusic.net

 

Aquest lloc web ha estat creat per Wok Music Management amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i l'ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: l'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

2. USUARIS:

L'accés i/o ús d'aquest portal de wokmusic.net atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que en tot cas resultin d'obligat compliment. El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Wok Music Management i l'usuari. L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. 

 

3. ÚS DEL PORTAL:

www.wokmusic.net proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Wok Music Management als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que Wok Music Management ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Wok Music Management dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats. En qualsevol cas, Wok Music Management no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

4. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL:

Wok Music Management és titular o té consentiment explícit dels autors dels continguts amb copyright, drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Wok Music Management. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Wok Music Management i dels altres propietaris. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a wokmusic.net.

 

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

Wok Music Management no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

6. MODIFICACIONS:

Wok Music Management es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

 

7. ENLLAÇOS:

En el cas que en www.wokmusic.net es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Wok Music Management no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Wok Music Management assumirà csp responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d' aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

8. DRET D'EXCLUSIÓ:

Wok Music Management es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d' ús.

 

9. GENERALITATS:

Wok Music Management perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

10. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

Wok Music Management podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre Wok Music Management i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

ELS USUARIS QUE NO ESTIGUIN D'ACORD AMB AQUESTA POLÍTICA NO HAN INTRODUIR CAP DADA A TRAVÉS D'AQUEST LLOC WEB, NI ACCEDIR AL CONTINGUT D'AQUEST WEB.